اطلاعیه فعالیت نمایندگی ها در نوروز 1402

شنبه, 27 اسفند 1401 12:39

ضمن آرزوی نوروزی شاد همراه با ایمنی و سلامتی، به اطلاع می‌رساند نمایندگی‌های مجاز جهان نوین آریا در ایام نوروز 1402 طبق جدول زیر آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم، خواهند بود.

شهر کد نمایندگی روزهای فعال ساعت حضور شماره تماس

تهران

1114

5 الی 10 فروردین

ساعت اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

شماره های اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

کرج

1162

5 الی 10 فروردین

ساعت اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

شماره های اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

تبریز

1121

8 الی 13 فروردین

8:30 الی 16:30

33321141-041
33321142-041

تبریز

1122

2 الی 3 فروردین
5 الی 10 فروردین

ساعت اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

شماره های اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

اصفهان

1151

5 الی 10 فروردین

ساعت اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

شماره های اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

اهواز

1251

3 الی 12 فروردین

8 الی 17

09163115120

شیراز

1291

2 الی 11 فروردین

9 الی 15

شماره های اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

مشهد

1231

5 الی 12 فروردین

ساعت اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

09151161096

09153102050

گرگان

1381

5 الی 11 فروردین

9 الی 13

01732178010

رشت

1391

2 الی 12 فروردین

9 الی 18

شماره های اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

سمنان

1271

5 الی 11 فروردین

8 الی 13

شماره های اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

یزد

1471

5 الی 10 فروردین

8 الی 15

شماره های اعلام شده در سایت جهان نوین آریا

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی