سرویس‌های ادواری

1) سرویس های دوره ای پیش بینی شده در این دفترچه با توجه به توصیه های کارخانه سازنده این خودرو بوده است و انجام به موقع آنها شما را در نگهداری خودرو در وضعیت مطلوب یاری و شرایط رانندگی اطمینان بخشی را فراهم م یکند. هنگام انجام این سرویس ها، سیستم ها و قسمت های پیش بینی شده خودرو مورد بررسی و بازدید قرار گرفته می شود و برخی تعمیرات، تنظیمات و تعویض قطعات روی آن صورت میگیرد که عدم انجام به موقع این سرویس ها با توجه به خساراتی که به بار می آورد،هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو را افزایش میدهند. بر همین اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در این دفترچه نسبت به انجام سرویس های ادواری خودروی خود، با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز اقدام کنید.

2) هزینه های اجرت، مواد و قطعات مصرفی (از قبیل: روغن،فیلتر، ضد یخ) در هر یک از سرویس های ادواری، توسط مشتری پرداخت می شود.

3) جدول سرویس های ادواری به شرح زیر است: 

علائم جدول

I : بازدید : بازدید نمودن و تمیز كردن ، تعمیر كردن و تنظیم كردن یا در صورت لزوم تعویض نمودن R : تعویض كردن T : سفت كردن C : تمیز كردن

این بدان معناست که خودرو بایستی بازای کارکردهای 7 هزار کیلومتر یا 6 ماهه (هر کدام زودتر فرا رسد) جهت انجام سرویس دوره ای به شبکه نمایندگی های جهان نوین آریا مراجعه نماید. تبصره: سرویس اولیه در کارکرد 5000 کیلومتر  یا 6 ماه (هر کدام زودتر فرا رسد) بایستی صورت پذیرد.

شرایط سخت رانندگی

بازه های ذکر شده در جدول سرویس های ادواری برای استفاده خودرو بصورت نرمال تعریف شده است. اگر خودرو بصورت کلی تحت شرایط سخت رانندگی ذکر شده در ذیل مورد استفاده قرار گیرد، باید بازه های سرویس و نگهداری در خصوص برخی از آیتم ها تغییر یابد، لذا با توجه به شرایط سخت رانندگی تعریف شده در زیر نسبت به تعیین بازه های سرویس و نگهداری خودرو اقدام فرمایید.

تعریف شرایط سخت رانندگی

A رانندگی در شرایط گرد و خاک
B رانندگی مکرر در بازه های زمانی کوتاه
C یدک کشی یا اتصال کاروان و  ...
D رانندگی با سرعت کم یا درجا کار کردن موتور در بازه های زمانی زیاد
E رانندگی با شرایط آب و هوای نامساعد (دمای خیلی بالا یا دمای خیلی پایین)
F رانندگی در شرایط آب و هوایی با رطوبت بالا یا در مناطق کوهستانی
G رانندگی در مناطقی با نمک بالا یا مواد خورنده
H رانندگی در جاده های ناهموار، گلی یا کویری
I رانندگی باشرایط ترمز گیری مکرر یا رانندگی در مناطق کوهستانی
J رانندگی مداوم در آب 
K رانندگی مداوم با سرعت بالا
L رانندگی مکرر در بازه های زمانی کوتاه با موتور سرد و در دمای پایین محیط
M رانندگی باسرعت پایین (متوسط زیر 30 کیلومتر برساعت)

تعریف اقدامات سرویس و نگهداری براساس شرایط سخت رانندگی

شرایط رانندگی آیتم سرویس و نگهداری نوع اقدام بازه اقدام
A B C D E - - - - - - - - روغن موتور و فیلتر روغن تعویض هر 5000 کیلومتر یا 3 ماه
A - - D - - - - - - - - M فیلتر هوا  تعویض هر 5000 کیلومتر یا 6 ماه
A - - - - - - - - - - - - فیلتر کابین (سیستم تهویه مطبوع) تعویض هر 7000 کیلومتر یا 6 ماه
- - - - - F - - - - - - - روغن ترمز تعویض هر 20000 کیلومتر یا 12 ماه
A - C - - - G H I - - - - لنت ترمز، دیسک چرخ و قطعات دیگر سیستم ترمز بازدید هر 5000 کیلومتر یا 3 ماه
- B C D - - - H - - K - - روغن گیربکس CVT تعویض هر 20000 کیلومتر یا 12 ماه
- - C - - - - H - - - - - روغن دیفرانسیل تعویض هر 30000 کیلومتر یا 24 ماه
- - - - - - G - - - - - - قفل ها و لولای درب ها روغنکاری هر 5000 کیلومتر یا 3 ماه
- - - - - - G H - J - - - سیستم اگزوز بازدید هر 7000 کیلومتر یا 6 ماه
- - - - - - G H - - - - - جعبه فرمان و اهرم بندی سیستم فرمان بازدید هر 5000 کیلومتر یا 3 ماه

خودروها

خدمات مشتریان

دسترسی سریع

درباره ما

اطلاعات تماس

شبکه های اجتماعی